Hebt u een hoog ziekteverzuim (als werknemer of als werkgever binnen uw bedrijf), dan kan ik u van advies voorzien om dit te reduceren dan wel weg te nemen.

Hebt u een hoog ziekteverzuim (als werknemer of als werkgever binnen uw bedrijf), dan kan ik u van advies voorzien om dit te reduceren dan wel weg te nemen. Ziekteverzuim voorkomen is nog beter. Ook hierin kan ik u helpen. Ik word hierbij bijgestaan door arbeidsdeskundigen, re-integratiedeskundigen, casemanagers, een herstelcoach, HR specialisten en voor zover nodig, bedrijfsartsen. Indien u geïnteresseerd bent kunt u met mij een afspraak maken om u hierin van advies te voorzien. Ik zal dan samen met een collega een bezoek brengen op uw kantoor.

Over ons

Diensten

Contact

Wat doet een arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige is specialist in mens, werk en inkomen, weegt belasting en belastbaarheid en geeft advies over passend werk. De arbeidsdeskundige ondersteunt bij het voorkomen en herstellen van arbeidsongeschiktheid en kijkt actief naar mogelijkheden van mens in werk. De arbeidsdeskundige is een onafhankelijke adviseur, beoordelaar en coach.

Wat doet een re-integratiedeskundige

Een re-integratiedeskundige begeleidt mensen die door een beperking, ziekte of handicap moeilijk passend werk vinden, met als doel reïntegratie in het arbeidsproces. Voorbeelden van werkzaamheden: interviewt cliënten, analyseert het medische arbeidsdossier, stelt in overleg met leidinggevenden en arbeidsdeskundigen een reïntegratietraject op, zoekt naar de juiste match tussen de arbeidsmogelijkheden van de cliënt en de eisen van een (nieuwe) functie en onderhoudt contacten met bedrijven, scholingsinstituten, bemiddelingsorganisaties en Arbo-diensten.

Wat doet een casemanager

Als een werknemer ziek is, moet de werkgever een casemanager benoemen. De taak van de casemanager bestaat uit de uitvoering en bewaking van het Plan van Aanpak dat is overeengekomen met een langdurig zieke werknemer. Meestal wordt eenvoudigweg vastgesteld dat de leidinggevende de casemanager is. Die kent de medewerker, het werk en de mogelijkheden van de afdeling. Vaak gaat dit goed. Maar bij moeilijke of gecompliceerde ziektegevallen is die zekerheid er minder. Er zijn veel verschillende soorten casemanagers mogelijk. Mensen met kennis van het bedrijf, mensen met inhoudelijke kennis. Mensen die goed kunnen regelen. Mensen die het vertrouwen genieten van alle betrokkenen. Ze komen van binnen, of ze komen van de arbodiensten of re-integratiebedrijven. Wij kunnen u een voor u passende casemanager leveren.

Wat doet een herstelcoach

Mensen die iets traumatisch meemaken willen vaak maar één ding: het zo snel mogelijk achter zich laten en de draad van het gewone leven weer oppakken. Logisch. Maar de praktijk leert dat dit vaak langer duurt dan goed is omdat er vaak sprake is van ingewikkelde letselschade trajecten, bureaucratie en een trage afwikkeling van de schaderegeling. Deze aspecten dragen niet bij aan een spoedig herstel. Waarom wachten als iedereen verder wil? Begeleiding door een herstelcoach kan hier de oplossing zijn. Bij herstel coaching staat de cliënt centraal. U weet zelf namelijk het beste wat er nodig is te herstellen. De herstelcoach ondersteunt de cliënt bij maken van zijn eigen herstelplan. De cliënt bepaalt zijn eigen route en zal zich daardoor volledig inzetten voor zijn weg terug naar de maatschappij.

Waar kunnen we je mee helpen?

Neem contact op