MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Mens, Werk & Inkomen. Drie significante pijlers voor ons als arbeidsdeskundigen om op professionele wijze de belasting in een functie versus de belastbaarheid van het individu te beoordelen, coachen en begeleiden. Met arbeidsparticipatie als doelstelling creëren we een duurzame basis waarmee inkomen gewaarborgd en kosten bespaard worden.
Hier maken wij in alle facetten van het arbeidsdeskundige vak hard voor.

Bovenstaand is de samenvatting op onze LinkedIn-pagina waarin wij onze doelstelling weergeven. Secundair aan deze doelstelling hebben wij de wens om als kleine, beginnende onderneming een toegevoegde waarde te mogen zijn in duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Onze werkzaamheden zijn gelegen in de zakelijke dienstverlening. De arbeidsparticipatie van het individu betekent voor ons dat deze bij voorkeur in de eigen woonomgeving, met alle voordelen van dien, werkzaam kan zijn, blijven of worden. Daarnaast houden wij onze organisatie transparant en integer en deze thema’s voeren wij door in onze gespreksvoering en onze wijze van verslaglegging. Voor de uitvoering van onze taken werken wij vanuit huis, wat energie en tijdbesparing oplevert. Indien wij afspraken buitenshuis hebben reizen wij met een energiezuinige, minimale emissie uitstotende auto. Zo proberen wij afspraken zo efficiënt mogelijk te plannen bijvoorbeeld door spitstijden te vermijden en afspraken te combineren. Onze verslagen, agendering en bedrijfsvoering zijn geheel digitaal en wij beperken daarnaast het printen van e-mail of verslagen.

Wij doen graag zaken met partners die net als wij ook oog hebben voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Zo dragen wij toch een klein beetje bij aan duurzaam en verantwoord ondernemen op onze mooie planeet.

icon box image

Hulphond Nederland

Een prachtig project waarbij samenwerking tussen mens en dier optimaal tot uiting komt. Hierdoor kunnen mensen met een beperking toch een grote mate van zelfstandigheid bereiken en/of behouden en wordt participatie in de maatschappij bevorderd en isolement voorkomen. Ik draag door middel van een maandelijkse donatie graag een steentje bij aan dit expertisecentrum.

Hulphond Nederland is het expertisecentrum voor het opleiden en inzetten van hulphonden voor zowel de medische als therapeutische zorg. De stichting leert honden 70 vaardigheden om mensen met lichamelijke beperkingen of therapeutische behoeften te helpen. Dit zijn mensen met zware fysieke beperkingen, epilepsie, trauma’s als ook kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en/of ernstige gedragsstoornissen. Het doel is om de zelfstandigheid van deze mensen te vergroten en deelname aan de samenleving te bevorderen.

Hulphond Nederland leidt 4 soorten hulphonden op:

ADL-hulphond: De afkorting ADL staat voor Activiteiten in het Dagelijks Leven. Een ADL-hond helpt iemand met een lichamelijke beperking.

Epilepsie-hulphond: De epilepsiehond is een signaleringshond die speciaal wordt opgeleid voor mensen met epilepsie. De hond is getraind om te waarschuwen en te helpen voor, tijdens en na een aanval.

PTSS-hulphond: De PTSS-hulphond is een signaleringshond die speciaal wordt opgeleid voor mensen met Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS). Een PTSS-hulphond helpt zijn baas om te gaan met stress veroorzaakt door traumatische ervaringen.

Therapie-hulphond: Een therapie-hulphond is getraind om jongeren en kinderen met een verstandelijke beperking en/of ernstige gedragsstoornissen emotioneel en sociaal beter te laten ontwikkelen.

Voor uitgebreide informatie verwijs ik graag naar www.hulphond.nl

icon box image

Amivedi

Volledig subsidie vrije organisatie die het financieel moet hebben van donaties die ik ter harte steun voor hun goede werk. De dierenambulance is een onderdeel van deze stichting.

AMIVEDI-NEDERLAND is de werknaam van Stichting Amivedi, een landelijke vrijwilligersorganisatie die zorgt voor een kosteloze registratie van vermiste en gevonden huisdieren in Nederland.

Amivedi-Nederland bestaat al bijna 80 jaar. In die tijd heeft zij veel ervaring opgedaan en veel contacten opgebouwd. Daardoor is de kans groot dat een vermist of gevonden huisdier wat bij AMIVEDI gemeld wordt weer bij de eigenaar terugkomt.

Amivedi-Nederland werkt met ongeveer 110 meldpunten, verspreid over het land. Er is dus altijd wel een meldpunt bij u in de buurt.

Voor uitgebreide informatie verwijs ik graag naar www.amivedi.nl

Waar kunnen we je mee helpen?

Neem contact op