Diensten

Arbeidsdeskundige adviezen in het kader van de Wet verbetering Poortwachter, Letselschade/Personenschade en AOV

Arbeidsdeskundige

Re-integratie en outplacement

Casemanagement

Herstelcoach

Arbeidsdeskundige

Arbeidsdeskundige advisering geven in het kader van de Wet verbetering Poortwachter. Volgens de Wet verbetering Poortwachter bent u als werkgever samen met uw werknemer verantwoordelijk voor terugkeer naar werk, bij voorkeur via de kortste weg. Als werkgever heeft u een actieve rol bij de re-integratie van uw werknemer. Volgens de Wet verbetering Poortwachter is ook uw werknemer verplicht om hieraan mee te werken.

Re-integratie & Outplacement

Is uw werknemer ziek en is het onduidelijk hoelang dit gaat duren? Dan begint u samen aan een re-integratietraject. U bent als werkgever verplicht om samen met uw werknemer te zorgen dat hij of zij zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Outplacement kan het gevolg zijn van zowel individueel ontslag als collectief ontslag. Een outplacementtraject kan de (bijna) ontslagen werknemer goed op weg helpen naar een nieuwe baan, zodat tijden van werkloosheid en onzekerheid kort blijven of zelfs helemaal kunnen worden vermeden. Bij individueel ontslag zijn de kosten van het outplacementtraject onderwerp van onderhandeling tussen de werkgever en de werknemer.

Casemanagement

Om ervoor te zorgen dat iedereen de afspraken nakomt, wordt hiervoor een casemanager ingeschakeld. De casemanager kan een medewerker van de arbodienst zijn, maar ook uw leidinggevende of een andere medewerker binnen het bedrijf. Van de Schepop Advies kan ook de casemanager leveren. Zowel u als uw werkgever kunnen bij onze casemanager terecht als u vindt dat iets niet volgens afspraak verloopt.

 

Begeleiding door een herstelcoach

Een herstelcoach helpt u in de (rouw)verwerking van een gebeurtenis die een diepe indruk op u heeft gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld zijn na een verkeersongeval, of na een ongeluk op het werk, maar ook bij het overlijden van een dierbare of een relatiebreuk met iemand waar u veel om gegeven heeft. Met hulp van onze herstelcoach komt u tot een herstelplan dat kan leiden tot acceptatie van de gebeurtenis en uiteindelijk een mogelijk begin zijn naar een nieuw hoofdstuk in uw leven.

Arbeidsdeskundige adviezen in het kader van de AOV

De Arbeidsdeskundige van Van de Schepop Advies is in staat de verzekerde te begeleiden tijdens het arbeidsongeschiktheidsproces. Een goede beoordeling van arbeidsongeschiktheid is belangrijk voor een goede schadebehandeling. In een persoonlijk gesprek analyseren wij onder meer de werkzaamheden, de werkomgeving en de financiële situatie van de verzekerde. Op basis van deze gegevens en de beperkingen profiel (opgesteld door een medisch adviseur) bepalen we de mate van arbeidsongeschiktheid. Ons advies kan variëren van het anders uitoefenen van de taken, een herverdeling van de taken tot aan het aanpassen van de werkplek. Ook het inzetten van een interventie of een geleidelijke (tijdcontingent) opbouw van werkzaamheden zijn opties naar terugkeer in het arbeidsproces die onderzocht kunnen worden. Samen zoeken we altijd naar een structurele oplossing die bevredigend is voor alle partijen en uitval in de toekomst zoveel mogelijk voorkomt. Daarbij houden wij rekening met de geldende polisvoorwaarden van de AOV verzekeraar.

Waar kunnen we je mee helpen?

Neem contact op